Vizyonumuz
17 Eylül 2018

  • VİZYONUMUZ

       Hastanemizin sağlık hizmeti sunumunda bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, gelecekte olması muhtemel değişimleri görüp, kurum ve personelin adaptasyonunu sağlamayı, geleceğe yönelik stratejiler geliştirerek rakabet gücünü artırmayı, toplumun beklentilerine cevap verecek, memnuniyetlerini en üst düzeye taşıyacak nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamaktır.